Projekty unijne

program regionalny mazowsza

Informujemy, iż nasza firma realizuje projekt inwestycyjny w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.


Działanie: 1.5. Rozwój przedsiębiorczości

Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności HTM OPAKOWANIA poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych”

Nazwa Beneficjenta: HTM OPAKOWANIA TOMASZ MARKUSZEWSKI

Wartość projektu: 2 744 253,00 PLN

Wartość dofinansowania: 749 872,71 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu .