Projekty unijne
logo promocja


Nazwa projektu : Wzrost konkurencyjności HTM OPAKOWANIA poprzez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów w wyniku przeprowadzonych samodzielnie prac B + R

Beneficjent : HTM OPAKOWANIA Tomasz Markuszewski

Wartość projektu : 1 365 300,00 zł

Wartość dofinansowania : 727 050,00 zł

Opis : Przedmiotem niniejszej inwestycji jest zakup środka trwałego w postaci maszyny drukująco-sztancującej w 4kolorach, a tym samym wprowadzenia na rynek innowacyjnych znacząco udoskonalonych produktów które są wynikiem własnych prac B+R. Nowa maszyna pozwoli produkować większe opakowania poprzez zastosowanie większej średnicy wałów , zastosowanie większej ilości kolorów farb wodnych ekologicznych lub lakierów wodnych ekologicznych zabezpieczających druk. Uzyskane zostanie zwiększenie prędkości obwodowej maszyny przy produkcji, bez pogorszenia jakości. Szybkość nastawiania wzrośnie przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu sterowania CNC.

Wszystkie środki dostępne w ramach projektu są uruchamiane w zakładzie produkcyjnym firmy w Palmirach.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.